Wat is chiptuning?

Elke autofabrikant calculeert bij het afleveren van een auto een veiligheidsmarge. Deze veiligheidsmarge heeft als doel dat de auto onder de meest extreme omstandigheden en bij slechte brandstoffen en motorolie blijft functioneren. In Europa zijn de omstandigheden ten aanzien van brandstof-, oliekwaliteit en onderhoudsinterval goed te noemen. Dit geeft motormanagement aanpassingen de mogelijkheid om iets van de veiligheidsmarge te benutten zonder schade aan de motor te richten.

Wat gebeurt er tijdens chiptuning?

Elke injectiemotor is voorzien van een ECU, de zogenaamde Electronic Control Unit. De ECU regelt onder andere de injectie, de lucht/brandstof verhoudingen en het ontstekingstijdstip. Dit allemaal als functie van parameters, zoals: toerental, temperatuur en dichtheid van de lucht, stand van het gaspedaal, accuspanning etc. Bij turbomotoren bepaalt de ECU ook de laaddruk. Al deze gegevens worden verzameld door één of meerdere (EPROM)-chips. Tijdens een chiptuning wordt de originele opgeslagen informatie in de chip(s) vervangen door geoptimaliseerde gegevens om het vermogen en het koppel te verhogen. Het resultaat is een aangenamer en vlotter motorkarakter. Dynoforce houdt tijdens het optimaliseren rekening met de geldende Europese emissie-eisen.

Bij motoren met een turbo of een andere laaddruk verhoging levert dit een winst op van 20 to 40%. Bij motoren zonder turbo levert optimalisatie van het motormanagement een vermogenswinst op van ongeveer 10%. Een ander aspect dat als een groot voordeel wordt gezien is dat de motor na een optimalisatie een stuk levendiger wordt en sneller op gaspedaal bewegingen reageert. Tevens kan dit ook een brandstofbesparing tot 15% opleveren.

Hoe gaat dit in z'n werk?

Hieronder vindt u in grote lijnen hoe het proces van een motormanagement-optimalisatie bij Dynoforce in zijn werk gaat.